Dokumenti

Transparentni proračun

Press Kit

Opći akti

Plan razvoja

Izvješća i planovi

Natječaji

2022

2021

2019

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se podnošenjem zahtjeva:

  • na adresu: Koncertni ured Zadar, Poljana Šime Budinića 3, 23000 Zadar
  • elektroničkom poštom na: info@kuzd.hr

Službenica za informiranje: Sunčica Špoljarević
e-mail: info@kuzd.hr
tel: +385 23 62 77 62