Salomonove pjesme - Ha'Shirim asher li'Shlomo

sub, 10. VII. 21.
21:00
Glazbene večeri u sv. Donatu

Ciklus Suvremenost rane glazbe

Salomonove pjesme - Ha'Shirim asher li'Shlomo

Hebrejski psalmi i molitve (Salomone Rossi, ca.1570-ca.1630) i skladbe iz Pjesme nad pjesmama (Elam Rotem)

Profeti della Quinta
Doron Schleifer, David Feldman, kontratenori
Lior Leibovici, Loïc Paulin, tenori
Elam Rotem, bas, čembalo i umjetničko vodstvo
Rui Staehelin, teorba

Ansambl Profeti della Quinta osnovao je pjevač i čembalist Elam Rotem u izraelskoj Galileji, a danas djeluje u švicarskom Baselu gdje su članovi nastavili usavršavanje u izvođenju rane glazbe na Scholi Cantorum Basiliensis. Fokusiran na vokalni repertoar 16. i ranog 17. stoljeća, ansambl se posvetio izvođenju zanemarenog repertoara poput ciklusa Ha'Shirim asher li'Shlomo Salomonea Rossija iz 1623. godine, prve zbirke hebrejske polifone glazbe.

 

70,00 kn