Obrazac za najam prostora

Kako bismo ubrzali proces dogovora najma naših dvorana, molimo vas da popunite ovaj obrazac pa ćemo vas kontaktirati. Detalje o dvoranama i opremi pogledajte na adresi: www.kuzd.hr/hr/pages/35/

Naziv najmoprimca: *
Status najmoprimca: *
OIB: *
Adresa najmoprimca: *
Ime i prezime osobe za kontakt: *
Kontakt broj: *
E-mail adresa: *
Odaberite lokaciju najma: *
 • Polivalentna dvorana
  Polivalentna dvorana
 • Polivalentna dvorana (+ Multimedijska dvorana za npr. domjenak)
  Polivalentna dvorana (+ Multimedijska dvorana za npr. domjenak)
 • Polivalentna dvorana (+ Multimedijska dvorana za npr. domjenak)
  Polivalentna dvorana (+ Multimedijska dvorana za npr. domjenak)
 • Polivalentna dvorana + Koncertna dvorana braće Bersa + Multimedijalna dvorana
  Polivalentna dvorana + Koncertna dvorana braće Bersa + Multimedijalna dvorana
 • Polivalentna dvorana + Koncertna dvorana braće Bersa + Multimedijalna dvorana
  Polivalentna dvorana + Koncertna dvorana braće Bersa + Multimedijalna dvorana
 • Polivalentna dvorana + Koncertna dvorana braće Bersa + Multimedijalna dvorana
  Polivalentna dvorana + Koncertna dvorana braće Bersa + Multimedijalna dvorana
 • Koncertna dvorana braće Bersa
  Koncertna dvorana braće Bersa
 • Koncertna dvorana braće Bersa (+ Multimedijska dvorana, npr. za domjenak)
  Koncertna dvorana braće Bersa (+ Multimedijska dvorana, npr. za domjenak)
 • Koncertna dvorana braće Bersa (+ Multimedijska dvorana, npr. za domjenak)
  Koncertna dvorana braće Bersa (+ Multimedijska dvorana, npr. za domjenak)
 • Multimedijska dvorana
  Multimedijska dvorana
 • Kreativna dvorana
  Kreativna dvorana
Datum najma: *
Vrijeme početka i završetka događaja: *
Datum i vrijeme održavanja probe: *
Očekivani broj posjetitelja: *
Pjevački zbor u programu: *
Vrsta događanja: *
Potrebna oprema: *
Imate li u planu koristiti konferencijski poziv (Zoom, Google Meet...)?: *
Opis događaja: *