ZKO | Božićni koncert

ned, 19. XII. 21.
20:00
Ciklus Zadarski komorni orkestar

ZKO | Božićni koncert

Zadarski komorni orkestar
Pavao Mašić
, umjetničko vodstvo i čembalo
Nela Šarić, sopran
Ankica Šoša Graziani, violina
Silvana Milišić Šoša, oboa


A. Corelli: Concerto grosso u g-molu, op. 6, br. 8 (Fatto per la notte di Natale)
J. S. Bach: Koncert u c-molu za obou i violinu, BWV 1060
M. Corrette: Božićna simfonija, br. 2, u D-duru  
A. Scarlatti: Božićna kantata O Betlemme

 

9,29 € / 70,00 kn