Kuljerić, Bee250ven, Bartók

pon, 9. XI. 20.
20:00
Ciklus Zadarski komorni orkestar

Kuljerić, Bee250ven, Bartók

Zadarski komorni orkestar

Martina Filjak, glasovir

Ivan Repušić, dirigent

program: I. Kuljerić (praizvedba), L. van Beethoven, B. Bartók

Praizvedba Kuljerićeva Silbenskog tanca, Bartókovi Rumunjski plesovi i slavljenik Beethoven u Trećem koncertu za klavir i orkestar, uz sjajnu solisticu Martinu Filjak, veličanstven su početak ciklusa Zadarskog komornog orkestra. U ovoj sezoni Zadarski komorni orkestar nastupa ususret svojoj šezdesetoj obljetnici.

40,00 kn / 30,00 kn