Koncert profesora Glazbene škole Blagoja Bersa

pet, 26. XI. 21.
19:00
Ciklus Bersa

Koncert profesora Glazbene škole Blagoje Bersa

Glasovir: Ivana Skroče, Blanka Aždajić Medić, Ivan Štorić
Orgulje: Mihovil Buturić
Violončelo: Lidija Ledinić
Truba: Dražen Habuš
Gitara: Ivan Vihar, Hrvoje Šteko, Božena Lukin
Kontrabas: Josip Marcelić
Vokalni sastav BB: Nada Smoljan, Marjana Dušević, Silvia Magdalena Šimić, Dijana Penezić, Martina Lazar, Blanka Aždajić Medić, Dražen Habuš, Ivan Štorić, Jurica Šoša


 

Ulazak na koncert moguć je isključivo uz predočenje odgovarajućeg dokaza i to:

 

Digitalna EU COVID potvrda  ili

Negativni test  (PCR- 72 sata – BAT – 48 sati) ili 

Dokaz o 1. cijepljenju – karton ili potvrda liječnika ili 

Dokaz o preboljenju (unutar 12 mjeseci) – potvrda liječnika 

 

Iznimno od gore navedenog, ulaz je dozvoljen mlađima od 16 godina i osobama koje imaju liječničku potvrdu da se ne mogu cijepiti.