Gli Incogniti

čet, 11. VII. 24.
21:00
Glazbene večeri u sv. Donatu

Gli Incogniti

Ciklus Suvremenost rane glazbe

Amandine Beyer, umjetničko vodstvo i violina
Alba Roca, violina
Baldomero Barciela, viola da gamba
Francesco Romano, teorba i barokna gitara
Anna Fontana, čembalo

 

20,00 €