Zadarski umjetnici sviraju Doru

pon, 31. VII. 23.
20:30
Glazbene večeri u sv. Donatu

Zadarski umjetnici sviraju Doru

Ivan Štorić, Adrian Valčić, Antonija Šoša Ledenko, klavir
Bernarda Klinar, mezzosopran
Ankica Šoša Graziani, violina
Ana Ivanov, violina
Amalija Kokeza, viola
Paola Genovese, violončelo

Program: D. Pejačević

Dora Pejačević: Život cvijeća, op. 19
- Visibabe
- Ljubica
- Đurđice
- Potočnica
- Ruža
- Crveni karanfil
- Ljiljani
- Krizanteme
― Adrian Valčić, klavir

Minijature za violinu i glasovir
― Ankica Šoša Graziani, violina
― Antonija Šoša Ledenko, klavir

Ave Maria, op. 16
― Bernarda Klinar, mezzosopran
― Antonija Šoša Ledenko, klavir
― Ana Ivanov, violina

Tri pjesme, op. 53 (F. Nietzsche)
Venecija
Osamljen
Najosamljeniji
― Bernarda Klinar, mezzosopran
― Antonija Šoša Ledenko, klavir

Klavirski kvintet u h-molu, op. 40
― Ankica Šoša Graziani, prva violina
― Ana Ivanov, druga violina
― Amalija Kokeza, viola
― Paola Genovese, violončelo
― Ivan Štorić, klavir

10,00 € / 75,35 kn