Maestru u čast

pet, 14. VII. 23.
21:00
Glazbene večeri u sv. Donatu

Maestru u čast

Koncert u čast maestru Antunu Doličkom (1935. - 2022.)

Hrvatsko pjevačko glazbeno društvo "Zoranić"
Tomislav Košta
, dirigent
Ivan Štorić, klavir
Sanja Filipi, sopran

Program: I. Kuljerić, T. L. de Victoria, R. di Marino, K. Odak, Š. Dešpalj, B. Bersa, J. Gotovac, A. Dolički

Igor Kuljerić: Blagoslovi, Bože, Zadar

Tomas Luis de Victoria: Popule meus

Roberto di Marino: Beata Viscera Marie Virginis

Krsto Odak:
Hvali duše moja
Svrši stopi moje

Šime Dešpalj: Legjenda per Zonjen të Arbëneshit

Blagoje Bersa: Duhovi
I. Danas slavno…
II. U tri sata vjetar ljuti
III. I gle! Kakve čudne stvari
IV. Smiluj nam se, Duše sveti

Igor Kuljerić: Zadarske aklamacije

Jakov Gotovac: Petar Zoranić

Antun Dolički:
Višeslavova krstionica
Katedrala sv. Stošije, (raketirana 19. studenog 1991.)
Zadar grad
 

10,00 €