Improvizacija i čarolija u Leonardovoj Italiji

sri, 13. VII. 22.
21:00
Glazbene večeri u sv. Donatu

Improvizacija i čarolija u Leonardovoj Italiji


Ciklus Suvremenost rane glazbe

Bor Zuljan, lutnja
 

80,00 kn