Brahmsova Druga

čet, 22. VII. 21.
21:00
Glazbene večeri u sv. Donatu

Brahmsova Druga

Zadarski komorni orkestar

Ivan Repušić, dirigent
Roman Simović, violina

J. Brahms: Simfonija br. 2
J. Brahms: Koncert za violinu, violončelo i orkestar, op. 102

90,00 kn