Ansambl Synchronos

pet, 23. IX. 22.
19:30
Izvan pretplate

Ansambl Synchronos

Marko Zupan, flauta
Renaud Guy-Rousseau, klarinet, bas-klarinet
Nenad Marković, truba
Vlatka Peljhan, violina
Gal Faganel, violončelo
Luka Juhart, harmonika
Mia Elezović, klavir
Luis Camacho Montealegre, udaraljke
Davorin Brozić, dirigent

Michel Van der Aa, Peter Maxwell Davies, Brigitta Muntendorf,
Lazkano Ramón, Lisa Streich, Mirela Ivičević

Michel Van der Aa: Quadrivial za flautu, violinu, violončelo i preparirani klavir

Peter Maxwell Davies: Sonata za trubu i klavir
I. Allegro moderato
II. Lento
III. Allegro vivo

Brigitta Muntendorf: Shivers on Speed za flautu, klarinet, violinu, violončelo i klavir

Lazkano Ramón: Wintersonnenwende-3 za violinu, violončelo, klavir i udaraljke

Lisa Streich: Rue Cuvier ou Les Yeux Aux Ciel za violončelo i harmoniku

Mirela Ivičević: Subsonically Yours za violinu, violončelo, bas flautu, klarinet, trubu, harmoniku, udaraljke i klavir

 

Međunarodni ansambl za suvremenu glazbu Synchronos osnovan je 2019. godine sa sjedištem u Zagrebu, a čine ga glazbenici iz Hrvatske, Austrije, Francuske te SAD-a. Njihov repertoar sačinjen je od skladbi koje su nastajale posljednjih 20 godina.

Bogato iskustvo, raznolikost instrumentarija i šarolika nacionalnost predstavnice su Synchronos Ansambla. Spoj navedenog rezultat je suvremene, a ponekad, na iznenađenje slušatelja, i eksperimentalne glazbe.

Ansambl je surađivao s brojnim glazbenicima te je izvodio djela od poznatih skladatelja kao što su: Andysa Skordis, Marko Slaviček, Tibor Szirovicza, Mladen Tarbuk, Reiko Fütung, Frano Đurović, Sanda Majurec, Brigitta Muntendorf, Nina Šenk, Nico Muhly i Dubravko Detoni.
 

Ulaz slobodan