Sonata religiosa

čet, 8. IV. 21.
20:00
Ciklus Mladi

Sonata religiosa

Martin Krpan, violina

Mihovil Buturić, orgulje

A. Corelli, G. F. Händel,

M. Sawa, J. Š. Slavenski, M. Ruždjak, T. Uhlik

Nakon zapaženoga nastupa mladih glazbenika okupljenih u Ansamblu Sorgo na 60. Glazbenim večerima u Sv. Donatu, dvojica od njih – zadarski orguljaš Mihovil Buturić te zagrebački violinist Martin Krpan – vraćaju se u koncertnu sezonu zanimljivim programom u kojem se ističu tri djela hrvatskih autora.

Johann Sebastian Bach: Fuga za violinu i basso continuo u g-molu, BWV 1026
Marko Ruždjak: Risposte
Arcangelo Corelli: Sonata za violinu i basso continuo u B-duru, op. 5, br. 2
Josip Štolcer Slavenski: Sonata religiosa
Arvo Pärt: Fratres
Tomislav Uhlik: Balada
Josip Prajz: Dvoh watt
Marian Sawa: Largo; Con fuoco